Kto może zostać
uczestnikiem programu?

Program Mistrzowskie Nagrody adresowany jest do cukierników i piekarzy. Warunkiem uczestnictwa

jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z rzemieślniczą produkcją cukierniczą

lub piekarską. W Programie nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy zawarli

z Organizatorem programu odrębne porozumienie o współpracy.

Jak przystąpić do programu?

Aby przystąpić do programu Mistrzowskie Nagrody należy:

 

Etap Pierwszy

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.

Następnie przesyła go do Biura Obsługi Promocji pocztą

lub przekazuje Przedstawicielowi Bunge Polska.

 

Etap Drugi

Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzyma login i hasło do swojego profilu.

Dane do logowania zostaną przekazane uczestnikowi wiadomością sms

na numer podany podczas rejestracji.