KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU

Program Mistrzowskie Nagrody adresowany jest do cukierników i piekarzy.
Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z rzemieślniczą produkcją cukierniczą lub piekarską.
W Programie nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy zawarli z Organizatorem programu odrębne porozumienie o współpracy.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Aby przystąpić do programu Mistrzowskie Nagrody należy:

Etap Pierwszy

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.
Następnie przesyła go do Biura Obsługi Promocji pocztą lub przekazuje Przedstawicielowi ZT Kruszwica.

Etap Drugi

Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzyma login i hasło do swojego profilu.
Dane do logowania zostaną przekazane uczestnikowi wiadomością sms na numer podany podczas rejestracji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy